10 Faktorer som Ökar Försäljningen av en Produkt [Bästa Tips]

Varför köps produkter och andra förblir inaktiva under lång tid? Vilka beslutskriterier som påverkar kundens köpbeslut är en ständigt ny utmaning för många säljare. Vår lista visar 10 faktorer som kan påverka konsumenternas köpbeslut och bör därför spela en roll i ett företags beslut om en produkt.

Inköpsbeslut fattas mestadels känslomässigt

Mycket tid lades ner på en meningsfull produktbeskrivning, målgruppen analyserades noggrant och mycket funderade på lämpliga förpackningar – men produkten säljer fortfarande sällan. De påverkande faktorerna som påverkar kundernas köpbeteende är olika och mestadels subjektiva. De känslomässiga faktorerna överskuggar ofta de ekonomiska principerna.

Människor agerar sällan rationellt, utan snarare utifrån den känslomässiga nivån. Här spelar olika faktorer in som ger kunden en bra känsla och stärker köplusten.

Dessa faktorer påverkar köpbeslutet

Även om det inte finns någon absolut garanti för att en produkt kommer att köpas i alla fall, finns det vissa kriterier som ökar säljbarheten för produkter och kan därför direkt påverka köpbeslutet.

1. Kvalitet

Kvalitetsfaktorn är av enorm betydelse för både industri och privata köpare och är därför en av de mest självklara faktorerna.

Naturligtvis garanterar inte en högkvalitativ produkt att produkten kommer att köpas, omvänt kommer en produkt som vid första anblick verkar ha kvalitativa defekter med största sannolikhet inte att köpas. En bra kvalitetsprodukt skapar förtroende och ökar kundnöjdheten. Sigiller, utmärkelser, och ”godkännanden” som bekräftar produktens kvalitet bidrar till att öka säljbarheten.

Särskilt om ett företag vill nå hållbar framgång och uppmuntra köpare att göra återköp bör fokus ligga på god produktkvalitet.

2. USP (unique selling point)

Vad gör en produkt speciell? För att skapa incitament att köpa är ett unikt värdeerbjudande på produkten viktigt. Varför ska en kund annars inte köpa av konkurrenterna när de kan få exakt samma tjänst till ett möjligen ännu bättre pris?

I produktbeskrivningen ska därför produktens viktigaste egenskaper vara tydligt igenkännbara och fokus ska ligga på hur och med vad produkten skiljer sig från konkurrenternas produkter. Ett bra exempel på detta är IKEA. Den svenska möbelaffären står för billiga och monteringsfärdiga möbler. Till skillnad från andra möbelvaruhus, som vanligtvis har en leveranstid på flera veckor, övertygar IKEA med ett stort utbud av möbler som enkelt och direkt kan tas med.

3. Pris

Priset är fortfarande hett – det gäller även säljbarheten av produkter. Priset är ett avgörande kriterium för om en produkt kommer att köpas eller inte. Det betyder inte att en produkt alltid måste vara så billig som möjligt. När kvaliteten är rätt är många konsumenter villiga att betala mer.

Det viktiga är inte nödvändigtvis priset, utan att pris-prestanda-förhållandet är rätt. För att motivera ett högre pris bör det förklaras hur detta är sammansatt och exakt vilken service en kund får tillbaka. Ett exempel kan vara om en speciell teknik använts under tillverkningen, som är tidskrävande och dyr, eller vilka tillbehör som ingår i själva produkten.

4. Frakt

Frakten kan också påverka när det kommer till om en produkt ska köpas eller inte. En gratis leverans förväntas nu av många kunder. Men detta kan endast erbjudas om leveranskostnaderna redan är inräknade i produktpriset. Dessutom kan valet av fraktleverantör vara avgörande för ett köp.

Om exempelvis endast frakt med Postnord erbjuds, men kunden föredrar leverans med DHL, kan det hända att kunden ångrar köpet i förtid. Dessutom ska det alltid visas så tidigt som möjligt till vilket land en produkt kan levereras och om det finns några speciella egenskaper, såsom extra tullavgifter.

5. Förpackning

Man köper med ögonen också! Förpackningen av en produkt bör vara genomtänkt. Det är trots allt den första kontaktpunkten mellan produkten och konsumenten.

Det är inte ovanligt att produkter köps på grund av deras förpackning. Om detta har en högkvalitativ eller rent av dekorativ effekt ger det varorna mervärde och kan därför ha en direkt inverkan på köpbeslutet.

En fantastisk uppackningsupplevelse – det vill säga den upplevelse som en kund har när han packar upp en produkt – kan också skapa incitament att köpa. Men se upp! ”Fel förpackning” kan också säkerställa att en kund inte vill ha produkten. Om förpackningen ser billig ut eller innehåller mycket plast kan detta ha en negativ inverkan på säljbarheten. En bra, kompakt och i bästa fall återvinningsbar förpackning är en bra idé och är nu en avgörande anledning att köpa för medvetna konsumenter.

6. Enkel retur

Att ge kunden en bra känsla – detta kan också skapas av möjligheten till en enkel retur. Speciellt när kunden är osäker på om produkten är rätt för dennes behov skapar ett okomplicerat och gratis returalternativ förtroende och uppmuntrar till köp. Kunden har trots allt ”ingenting att förlora”. Dessutom kan en ”pengarna-tillbaka-garanti” också säkerställa att kunden bestämmer sig för att göra ett köp.

7. Recensioner

En annan mycket viktig faktor som påverkar säljbarheten av en produkt är kundbetyg. För speciellt när det kommer till en högprisprodukt spelar förtroendet och tryggheten hos kunderna i företaget stor roll. Åsikter och erfarenhetsrapporter från tidigare köpare har ett direkt inflytande på potentiella kunders köpbeslut.

Så dessa är ofta till stor hjälp för att avgöra om produkten och företaget skulle kunna passa dig och därmed ett viktigt kriterium för att avgöra om ett köp ska göras. Dessutom kan produktbetyg redan svara på frågor om en produkt utan att den potentiella kunden behöver kontakta support.

8. Produktpresentation

En annan faktor som inte bör underskattas är produktpresentationen. Oavsett om produkterna ska säljas i tegelhandeln eller i en webbutik är det viktigt att presentera dem i bästa möjliga ljus. Den stationära handeln har möjlighet att presentera produkten med rätt position i butik och displayer. Men produkter kan också presenteras på ett imponerande sätt i onlinebutiken. Produktbilder från olika perspektiv eller en produktvideo kan hjälpa. Dessutom kan en detaljerad och tilltalande produktbeskrivning öka produktens säljbarhet.

9. Kundupplevelse

Utöver faktorer som i första hand påverkar produkten kan även hela köpupplevelsen – kundupplevelsen – vara den avgörande punkten för ett köpbeslut. Hur känner kunden när han letar efter en produkt i nätbutiken? Det är viktigt att göra det så enkelt som möjligt för kunden – det börjar med tydlig och intuitiv navigering. Sökfunktionen ska också vara enkel att använda, liksom utcheckningen. Utcheckningsprocessen måste utformas för att vara så bekväm och säker som möjligt för kunderna för att befästa köpbeslutet.

10. Bild

Sist men inte minst har bilden av ett varumärke också inflytande på om en produkt köps eller inte. På grund av det stora antalet företag och produkter blir förtroendet för en specifik tillverkare allt viktigare för köpbeslutet.

Varumärket och dess image blir allt viktigare. Företagets beteende och hantering, till exempel med temat hållbarhet, granskas och bedöms. Om varumärkesimagen passar kunden och om han kan identifiera sig med den ökar det sannolikheten att han kommer att köpa en produkt från företaget.

By Snapsend

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också...

  • Vad är en Webbutik? Förklarat!

  • Vad är en E-Handelsplattform? Förklarat!

  • Vad är ett CRM-System? En Komplett Guide

  • Vad är E-Handel? En Komplett Guide

  • Digital Tillgänglighet i E-handel: Planera för framtidens E-handel nu!

  • Kundresa i B2B: Vilka aspekter är viktiga?

  • Produktdatahantering: Nyckeln till framgång inom e-handel

  • Automatiserad shopping: prenumerationsmodeller i den digitala tidsåldern

  • Designtrender för Onlinebutiker och E-Handlare [Tips & Guide]