Konverteringsoptimering: Hur du Konverterar Besökare till Kunder

En webbshop utan besökare är inte så meningsfull – det är självklart.

Och det är därför e-handlarna gör mycket för att hålla trafiken hög. Men vad som också är tydligt är att det är lika meningslöst om alla besökare lämnar webbshoppen direkt utan att kolla runt, än mindre att köpa något. Därför måste även konverteringsgraden för en onlinebutik optimeras. Vi ger tips om hur du gör detta.

Allt hänger ihop

I bloggen har vi redan diskuterat hur viktigt det är att optimera e-handelsplattformen för SEO för att generera besökare och potentiella nya kunder. Många av de åtgärder som behövs sammanfaller med justeringar för en bättre konverteringsfrekvens. Men först och främst bör det klargöras exakt vad konverteringsgraden egentligen betyder och vad som beräknas i den:

Konvertering hänvisar till den specifika handlingen av en besökare på en webbplats – och detta betyder inte bara det slutliga köpet av en produkt. All interaktion med delar av en webbplats som är mätbara genom klick kan räknas som en konvertering. Till exempel nedladdningar, produktförfrågningar, användarregistreringar, nyhetsbrevprenumerationer etc.

Alla dessa saker händer bara om kundupplevelsen är rätt för respektive mål. Detta gör det tydligt att många faktorer är inblandade när det kommer till konverteringsfrekvensen och att varje butiksoperatör föredrar individuella besökares åtgärder som deklareras som ett konverteringsmål.

Därmed är produktköpet bara kulmen på en framgångsrik kundresa och en liten del av konverteringsgraden. Slutmålet för e-handlare är givetvis att sälja produkter, men detta kräver vanligtvis många mellansteg för att få tillräckligt många kunder som är villiga att köpa.

Omvandlingsfrekvensen- konverteringsfrekvensen beräknas utifrån förhållandet mellan webbplatsbesökare och uppmätta åtgärder. En enkel procenträkning resulterar då i konverteringsgraden. Ett exempel: En webbshop för cykelhjälmar hade 1998 besökare varav 98 utförde en åtgärd, som att köpa en produkt. Då är konverteringsfrekvensen runt 5 procent – ett bra värde. I allmänhet anses 2 procent vara ett bra genomsnitt.

Optimering av omvandlingsfrekvens börjar vid SEO

Som redan nämnts liknar SEO-måtten de för konverteringsoptimering. Detta beror på att egenskaper som faktiskt hör till kundresan (t.ex. sättet innehållet är framställt) nu också ingår i SEO-utvärderingen.

Ändå bör rekommendationerna för åtgärder för konverteringsoptimering övervägas separat, även om många butiksoperatörer anser att de skulle kunna slå två flugor i en smäll här. Det visar också en undersökning från Statista, som visar att företag fortfarande har väldigt liten budget tillgänglig för konverteringsoptimering.

Att uppnå en bra konverteringsgrad är också kopplat till empiriska värden. Butiksoperatörerna måste känna till sina kunder och deras behov för att kunna härleda konkreta åtgärder från detta.

Dessa insikter kan fås initialt genom att analysera vissa data. Därför rekommenderas varje butiksoperatör att ta en titt på alla allmänna åtgärder och tips som vi har listat här när vi startar konverteringsoptimeringsuppdraget:

Dataanalys och besöksbeteende

Från allra första början är det nödvändigt att identifiera orsakerna till ökade avvisningsfrekvenser eller de punkter där de flesta användare hoppar av. Google Analytics kan till exempel hjälpa här med en trattanalys. Där kan besökarnas ”resa” ses i detalj och vid vilken tidpunkt de ”hoppar av”.

Om en e-handlare kommer fram till att de flesta användare går iväg i kassan och lämnar de utvalda produkterna i den digitala varukorgen, måste de ta reda på vad stötestenen är där. Är betalningsprocessen för lång, med för många mellansteg? Erbjuds för få betalningsalternativ?

Är kassan svårare på grund av visningsproblem på mobila enheter? Varje scenario bör köras igenom här och möjliga problem identifieras, till exempel genom användbarhetstester och användarundersökningar.

Innehållsanalys

Innehåll, det vill säga helt enkelt webbplatsens innehåll, är ett brett begrepp och ett ganska komplext ämne, för inom e-handel finns det många saker inom detta område. Detta börjar med texter på hemsidan, via produkttexter och information, till kvalitet och placering av andra medier som bilder eller videor.

Webbutiken ska vara tilltalande och den tid besökarna vistas hos den ska vara både trevlig och tillräckligt lång för en konvertering. Det är därför bra innehåll är ett viktigt attribut för SEO-poängen.

Särskilt webbplatsinnehållet utgör en viktig brygga mellan SEO och konverteringsgrad: medryckande texter skräddarsydda för målgruppen för besökare till webbshoppen genom organiska sökresultat, samtidigt som tilltalande produktsidor utformade med rätt media förlänger vistelsens längd och därmed sannolikheten för ett köp från butiksoperatören ökar besökarens önskade åtgärd. De åtgärder som krävs för att uppfylla barriärfria standarder på webbplatser kan också hjälpa till med implementeringen. Till exempel tydlig typografi, enkla ikoner och animationer.

Optimera kundresa och användarupplevelse

De två ovan nämnda punkterna bidrar i huvudsak till användarupplevelsen. Att optimera ett konverteringsmål som betalningsprocessen är dock ofta bara halva striden. Vad som är mycket viktigare är vägen dit (kundresan). För kundresan är också en indikator på användarupplevelsen.

För att göra vistelsens längd och resan till ett produktköp så attraktiv som möjligt krävs tydliga strukturer som är direkt uppenbara för besökaren. Detta inkluderar intuitiv navigering, rimliga produktkategorier och en allmän optimering – det vill säga en hög nivå av lyhördhet – för mobila enheter.

Att besöka webbshoppen via en stationär PC får inte skilja sig från det via en smartphone när det gäller prestanda, bildkvalitet och överskådlighet. De faktorer som nämns här, såsom begriplighet och framförallt lyhördhet är också mycket viktiga för ett bra SEO-betyg av e-handelsplattformen.

By Snapsend

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också...

  • Vad är en Webbutik? Förklarat!

  • Vad är en E-Handelsplattform? Förklarat!

  • Vad är ett CRM-System? En Komplett Guide

  • Vad är E-Handel? En Komplett Guide

  • Digital Tillgänglighet i E-handel: Planera för framtidens E-handel nu!

  • Kundresa i B2B: Vilka aspekter är viktiga?

  • Produktdatahantering: Nyckeln till framgång inom e-handel

  • Automatiserad shopping: prenumerationsmodeller i den digitala tidsåldern

  • Designtrender för Onlinebutiker och E-Handlare [Tips & Guide]