Fördelen med Utökade Kärnfunktioner i Adobe Commerce

Stora företag som verkar med flera olika partners, lager och platser når ofta sina gränser med standardfunktionerna i många e-handelssystem med sina krav.

Ett flexibelt butikssystem som Adobe Commerce och expertis hos en lämplig tjänsteleverantör, som kan sätta nödvändiga standarder med rätt justeringar, hjälper här. Ett användningsfall från en av våra projektupplevelser.

Grundläggande tillägg som KPI

Framgången inom e-handel beror på många faktorer som vanligtvis går hand i hand. Å ena sidan sätter marknaden trender som företag införlivar i sin strategi, å andra sidan kan särskilda krav från butiksoperatörer initiera nya tekniska standarder. Så är det även med en av våra kunder – ett intressebolag som förenar ett stort antal aktieägare inom byggbranschen.

När det kommer till företagets e-handelsstrategi är det viktigt för varje aktieägare att ha sin egen e-handelsplattform – baserad på samma masterplattform. Och var och en av dessa så kallade masterkloner måste uppfylla omfattande krav som kräver särskilt utvecklingsarbete.

Exempelvis bör varje företags kunder ha möjlighet att bland annat se leveransmöjligheterna och varulagret i detalj. Till exempel om en viss väggfärg kan hämtas på en vald lagerplats eller till och med levereras direkt.

Enbart dessa krav resulterar i en mycket komplex logikkedja som inte kan mappas med standardfunktionerna i Adobe Commerce – och absolut inte med något annat butikssystem. Det är därför vi har skrivit om två viktiga kärnfunktioner i butikssystemet på ett sådant sätt att de tillåter helt nya möjligheter

Platslogik: Multi Stock Inventory Extended

Den första av dessa nämnda funktioner gäller Adobe Commerces Multi Stock Inventory (MSI). Som namnet antyder är detta verktyg inbyggt utformat för att styra olika lager – mer exakt för att hantera olika lager (lager/produktportfölj) från respektive lager och återförsäljare.

Man kan dock vara tvungen att göra några individuella justeringar för att kunna möta utökade krav: Det kanske är viktigt att en kvantitetsdisplay eller en ljusdisplay för respektive produkter visas på de relevanta platserna. Dessutom bör leveransalternativen för varorna vara synliga hela tiden.

Varorna är indelade i två huvudkategorier enligt följande:

Lager: Produkter som är i allmänhet alltid i lager hos respektive aktieägare. Detta är också artiklar där antalet artiklar visas antingen av ett trafikljus Grön=tillräckligt, Gul=några tillgängliga, men kanske inte räcker för större beställningar samt Röd=endast ett fåtal exemplar tillgängliga) – eller i absoluta tal.

Tröskelvärdena för när en produkt får vilken färg i vilken kvantitet bestäms individuellt av aktieägaren för varje enskild artikel.

Icke-lager: Detta är produkter som alltid tillhör portföljen, men som endast lagras om kunderna uttryckligen beställer ett visst antal artiklar. Det kan till exempel gälla mycket stora varor.

Beroende på företag kan dessa två kategorier delas in i tre underkategorier:

Lagervaror som kan beställas när som helst. Det är här ljus- och antal stycken principen kommer in i spel igen.

Även här används ljusen under vissa förhållanden

Tredjepartsartiklar som inte går att hämta och vanligtvis finns inte i lager. Efter beställning kan dessa produkter skickas direkt från leverantören till kunden. Som med de andra två artikelvarianterna kan trafikljuset även användas här.

Som man kan gissa kräver detta noggrann planering och en högpresterande koppling av de olika varuhanteringssystemen mellan leverantörer och kund. Beslutet om vilka varor som klassificeras i vilken kategori och får lämplig beteckning baseras på ett komplext beslutsträd.

Detta listar alla möjliga tillstånd och fall och deras konsekvenser/beslut och definierar dem exakt. Beslutsträdet var en viktig del av projektutvecklingen, eftersom å ena sidan motsvarande beroenden måste skapas i backend, å andra sidan måste respektive ikoner och displayer tilldelas korrekt i frontend.

Beslutsträdet i en komplex översikt. Detta fungerar som en riktlinje för produktsortering och design på företagens respektive nätbutiker.

Inför alla dessa mätvärden kan  Adobe Commerce MSI behöva några justeringar. Framför allt är hämtningsfunktionen och visningen av andra lager som också har den valda produkten i sitt sortiment inte en inbyggd funktion av funktionen.

Maximal kundnytta med konfigurerbara

Naturligtvis måste även produktdetaljsidan anpassas till de beskrivna scenarierna. För detta måste olika förutsättningar skapas i backend så att allt är tydligt för aktieägarnas kunder hela tiden. Därför anpassades ytterligare kärnfunktioner i Adobe Commerce under projektutvecklingen.

Först kan man använda vissa funktioner i Adobe Commerce-funktionen Grouped Products för att skapa en utökad version av de konfigurerbara. Dessa är nödvändiga för att kunna utföra alla möjliga produktkonfigurationer för de olika platserna i samband med logistiklogiken.

Konkret betyder det: Eftersom grupperade produkter oftast består av individuella så kallade enkla produkter, anpassades produkterna på ett sådant sätt att attributen kan väljas individuellt och styras via en konfigurator.

För att illustrera detta hjälper det att använda exemplet med väggfärgen igen: Varje individuellt attribut för produkten (t.ex. nyans och innehållsmängd) är en enkel produkt med en egen SKU, som kan väljas via en rullgardinsmeny på en produktdetalj sida. Sett på detta sätt är varje produkt med flera valbara attribut en sorts grupperad produkt för vilken en ny SKU skapas.

Det är viktigt för funktionaliteten med den komplexa platslogiken att kunderna inte behöver förlita sig på någon beställning i rullgardinsmenyn när de väljer attribut:

Med denna produkt kan det till exempel vara så att färgen gul endast finns tillgänglig i mängden 0,75L på den valda platsen. Om kunden väljer en annan storlek först är färgvalet ovanför grått och kan inte väljas, eller så visas ett meddelande som ”slut i lager”.

För sådana scenarier är det därför mycket viktigt att kunderna har möjlighet att välja produkter/attribut var som helst, istället för att bara kunna agera i fast ordning uppifrån och ner.

Denna funktionalitet för orderoberoendet som beskrivs är inte en standardfunktion i Adobe Commerce och kan implementeras i en komplex process. En annan skillnad mot Adobe Commerce-standarden: Som redan nämnts i början är produktinformationen (lager, tillgänglighet) synlig vid varje steg i butiken och inte bara i kassan.

By Snapsend

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Läs också...

  • Vad är en Webbutik? Förklarat!

  • Vad är en E-Handelsplattform? Förklarat!

  • Vad är ett CRM-System? En Komplett Guide

  • Vad är E-Handel? En Komplett Guide

  • Digital Tillgänglighet i E-handel: Planera för framtidens E-handel nu!

  • Kundresa i B2B: Vilka aspekter är viktiga?

  • Produktdatahantering: Nyckeln till framgång inom e-handel

  • Automatiserad shopping: prenumerationsmodeller i den digitala tidsåldern

  • Designtrender för Onlinebutiker och E-Handlare [Tips & Guide]